Zebranie Informacyne Farma wiatrowa KROBIA

W Przyborowie na świetlicy wiejskiej o godz. 18:00 odbyło się zebranie informacyjne dotyczące budowy farmy wiatrowej Krobia. Na zebranie przybyło wiele gości związanych z inwestycją, m.in.: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel firmy i kierownik budowy.

Na początku powitano wyżej wymienionych gości, następnie: Burmistrza Gm. Krobia - p. S. Czwojdę, sołtysów i radnych oraz samkych gospodarzy zebrania, czyli: sołtysa wsi Przyborowo - p. M. Toporowicza oraz mieszkańców wsi.

Spotkanie podzielono na trzy części. W części pierwszej głos zabrał przedstawiciej inwestora, który wyjaśnił, że za budowę farmy wiatrowej Krobia odpowidada Meltemi Spółka z o.o., której właścicielem jest Acciona Energy Poland Sp. y o.o. (polski przedstawiciel hiszpańskiej spółki Acciona Energia), specjaliyujcej się w budowie i eksploatacji farm wiatrowych.

Nstępnie przedstawiciel firmy Acciona Energy Poland opowiedział o początkach funkcjonowania firmy w Polsce, a w dalszej części udzielił informacji bezpośrednio dotyczących farmy wiatrowej Krobia.
Farma wiatrowa Krobia powstanie w gminie Krobia, w powiecie Gostyń, w województwie wielkopolskim. Na obszarze 600 hektarów zostanie zbudowanych 11 turbin wiatrowych Acciona Windpower o mocy 3MW (megawatów) każda, wraz z niezbędną infrastrukturą. Początkowo zakładano budowę większej ilości turbin, ale o mocy 2MW. W wyniku kalkulacji ekonomicznych stwierdzono większą opłacalnośc aktualnego projektu.
Łączna moc farmy wiatrowej wyniesie 33MW, co umożliwi roczną produkcję energii elektrycznej na poziomie około 82 GWh (gigawatogodzin). Inwestycja pozwoli zaopatrzyć w energię elektryczną około 42 tys. gospodarstw domowych.

Jako ostatni wypowiadał siał kierownik budowy, który dość szczegółowo przedstawił: położenie turbin wiatrowych, kolejne etapy budowy turbin, położenie lini średniego napięcia, która jest w planie budowy, w celu przesyłu nagromadzonej energii elektrycznej do lini wysokiego napięcia w Pępowie.
Każda z turbin AW 3000 bedzie posiadać identyczne parametry. Turbiny zostaną posadowione na betonowych wieżach o wys. 120 metrów. Średnica wirnika turbiny równa się 116 metrów.

Projekt farmy wiatrowej Krobia posiada nizbędne dla rozpoczęcia budowy dokumenty, w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i pozwolenia na budowę. Budowa farmy wiatrowej rozpocznie się maju 2012 roku i potrwa 13 miesięcy. Pierwsze w kolejności będą wykonane roboty ziemne, podczas których zostaną przygotowane fundamenty pod 11 turbin wiatrowych. Kolejnym etapem bedzie przygotowanie infrastruktóry energetycznej - budowa stacji transforamtorowej, instalacja okablowania i rozdzielni elektrycznych. Po tym nastąpi transport i montaż elementów turbin wiatrowych. Końcowe działania obejmują kontrole techniczne oraz badania bazpieczeństwa. produkcja energii rozpocznie się po odbiorze obiktu i uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń na eksploatację. Pełną funkcjonalność inwestycja osiągnie na początku 2013 r.

W częsci drugiej głos zabrał burmistrz Gm. Krobia - p. S. Czwojda, który wyraził zadowolenie z przeprowadzanej inwestycji. Podkreślał, że: "Gmina to my, mieszkańcy", a budowa farmy wiatrowej na terenie naszej Gminy przyniesie mieszkańcom wiele korzyści. Podobnie sołtys wsi Przyborowo - p. M. Toporowicz wyraził zadowolenie i chęci na owocną współpracę. Jak pamiętamy firma Acciona Energy Poland była jednym ze sponsorów tegorocznego festynu z okazji Dnia Dziecka w Przyborowie.

W ostatniej częsci wywiązała się konwersacja. Radni, sołtysi i mieszkańcy zadawali pytania, a zaproszeni goście w miarę możliwości udzielali odpowiedzi.
Żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Pomocną okazalła się wyświetlana prezentacja multimedialna, z której korzysali goście opowiadając o inwestycji.
    

Komentarze:

Informujemy, że komentarze są własnością ich twórców. Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania jeżeli nie będą zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszały normy prawne i obyczajowe.
Dalej od zabudowańEko, 2012-10-27 12:07:22
Czemu tak blisko zabudowań? Dźwięk dochodzące z turbiny skutecznie uniemożliwi Wam spokojny sen. Kto podpisał zgodę środowiskową, jesienne migracje dzikich gęsi na polach Przyborowskich są wpisane w projekt Natura 2000!
Wyraź swoją opinię:
Stronę odwiedziło 103774 osób.
realizacja 2011: studio fabryka